Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200922482 8.47 Тастыкталды
2 БК 200830406 8.24 Тастыкталды
3 БК 200879022 8.18 Тастыкталды
4 БК 200706684 8.00 Тастыкталды
5 БК 200802161 7.71 Тастыкталды
6 БК 200723166 6.65 Тастыкталды
7 БК 200275933 6.41 Тастыкталды
8 БК 201037669 6.35 Тастыкталды
9 БК 200673162 6.00 Тастыкталды

Артка