Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 А 207271 10.00 Тастыкталды
2 СА 070072738 9.50 Тастыкталды
3 А 092946 8.71 Тастыкталды
4 СА 050067905 8.36 Тастыкталды
5 А 207476 8.31 Тастыкталды
6 НО 0989428 8.20 Тастыкталды
7 СА 100070432 8.07 Тастыкталды
8 Но 0989248 8.00 Тастыкталды
9 ША 180095397 8.00 Тастыкталды
10 БА 200416450 8.00 Тастыкталды
11 CD 080250110 8.00 Тастыкталды
12 АП 445030 8.00 Тастыкталды
13 СА 100069509 7.93 Тастыкталды
14 ОА 0425679 7.91 Тастыкталды
15 А 049326 7.70 Тастыкталды
16 ША 190003826 7.00 Тастыкталды
17 АП 476934 6.71 Тастыкталды
18 УА 16030963 6.57 Тастыкталды
19 86 527426 6.27 Тастыкталды
20 АО 01771 5.00 Тастыкталды

Артка