Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 100062996 10.00 Тастыкталды
2 БА 200385229 8.29 Тастыкталды
3 СА 120052995 8.29 Тастыкталды
4 СА 110066558 6.93 Тастыкталды
5 БА 200460655 6.93 Тастыкталды
6 БА 200419058 6.86 Тастыкталды
7 БА 200464814 6.36 Тастыкталды
8 БА 200422242 6.36 Тастыкталды
9 БА 200424855 6.29 Тастыкталды
10 БА 200476207 6.29 Тастыкталды
11 БА 200460780 6.15 Тастыкталды
12 БА 200467306 6.07 Тастыкталды
13 БА 200425075 6.00 Тастыкталды

Артка