Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200264840 10.00 Тастыкталды
2 ТК 170823574 8.12 Тастыкталды
3 БК 200866679 7.53 Тастыкталды
4 БК 200889996 6.71 Тастыкталды
5 Т- 0810933 6.64 Тастыкталды
6 УК 190083103 6.56 Тастыкталды
7 БК 200784090 6.47 Тастыкталды
8 БК 200782999 6.41 Тастыкталды
9 БК 200875005 6.29 Тастыкталды
10 БК 200782962 6.29 Тастыкталды
11 БК 200870985 6.29 Тастыкталды
12 БК 200872086 6.24 Тастыкталды
13 БК 200870303 6.24 Тастыкталды
14 БК 200869151 6.24 Тастыкталды
15 БК 200865448 6.18 Тастыкталды
16 СП 130091426 6.18 Тастыкталды
17 БК 200873608 6.18 Тастыкталды
18 БК 200870422 6.06 Тастыкталды
19 ТК 170891233 6.06 Тастыкталды
20 СП 140086744 6.06 Тастыкталды
21 БК 200875079 6.00 Тастыкталды

Артка