Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 А 038038 8.38 Тастыкталды
2 УА 190019165 8.36 Тастыкталды
3 СА 060063712 8.36 Тастыкталды
4 СА 080077156 8.21 Тастыкталды
5 УА 190050354 8.21 Тастыкталды
6 СА 140061242 8.14 Тастыкталды
7 СА 110052501 8.14 Тастыкталды
8 СА 080053811 8.14 Тастыкталды
9 А 002148 8.13 Тастыкталды
10 АП 478501 8.08 Тастыкталды
11 СА 140059636 8.00 Тастыкталды
12 А 038495 7.86 Тастыкталды
13 АП 915255 7.70 Тастыкталды
14 СА 120072528 6.86 Тастыкталды
15 АП 912382 6.54 Тастыкталды
16 ША 180200993 6.50 Тастыкталды
17 БА 200304928 6.43 Тастыкталды
18 А 303 6.42 Тастыкталды
19 СА 0900 6.25 Тастыкталды

Артка