Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200463835 9.50 Тастыкталды
2 СА 120068372 7.79 Тастыкталды
3 СА 150057037 7.71 Тастыкталды
4 БА 200465286 7.50 Тастыкталды
5 БА 200461779 6.79 Тастыкталды
6 УА 190049325 6.64 Тастыкталды
7 БА 200473831 6.64 Тастыкталды
8 УА 190057287 6.57 Тастыкталды
9 БА 200476824 6.43 Тастыкталды
10 УА 190049132 6.17 Тастыкталды

Артка