Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 150048405 9.64 Тастыкталды
2 СА 060075674 8.43 Тастыкталды
3 В 855234 8.36 Тастыкталды
4 СА 140061180 8.21 Тастыкталды
5 АП 868463 8.21 Тастыкталды
6 Т- 0712806 8.14 Тастыкталды
7 БА 200536127 8.00 Тастыкталды
8 СА 100069593 6.71 Тастыкталды
9 УА 190046793 6.57 Тастыкталды
10 Б 015863 6.54 Тастыкталды
11 ТА 170537507 6.43 Тастыкталды
12 Б 087714 6.31 Тастыкталды
13 БА 200468263 6.29 Тастыкталды
14 СА 150057151 6.21 Тастыкталды
15 Г 553102 6.20 Тастыкталды
16 А 716579 6.15 Тастыкталды
17 БА 200424523 6.14 Тастыкталды
18 СА 100069335 6.14 Тастыкталды
19 А 307388 6.00 Тастыкталды

Артка