Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200678901 8.06 Тастыкталды
2 БК 200846175 8.00 Тастыкталды
3 БК 200864772 6.47 Тастыкталды
4 БК 200895788 6.35 Тастыкталды
5 БК 200863971 6.29 Тастыкталды
6 А 020598 6.29 Тастыкталды
7 БК 200863597 6.29 Тастыкталды
8 БК 200714381 6.24 Тастыкталды
9 БК 200866848 6.24 Тастыкталды
10 БК 200864781 6.18 Тастыкталды
11 БК 200867596 6.12 Тастыкталды
12 БК 200861467 6.12 Тастыкталды
13 УК 16038106 6.12 Тастыкталды
14 БК 200873753 6.06 Тастыкталды

Артка