Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ША 180164153 10.00 Тастыкталды
2 УА 190049248 8.25 Тастыкталды
3 СА 100030802 8.15 Тастыкталды
4 УК 16064627 8.00 Тастыкталды
5 БА 200468680 8.00 Тастыкталды
6 БА 200464411 6.43 Тастыкталды
7 БА 200424701 6.36 Тастыкталды
8 СА 140056398 6.21 Тастыкталды
9 УА 190050320 6.21 Тастыкталды
10 ША 180198385 6.14 Тастыкталды
11 А 242894 6.14 Тастыкталды
12 БА 200467226 6.07 Тастыкталды
13 ША 180200723 6.00 Тастыкталды

Артка