Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200712494 10.00 Тастыкталды
2 БК 200861850 9.65 Тастыкталды
3 БК 200870125 8.29 Тастыкталды
4 НО 0690998 8.14 Тастыкталды
5 БК 200874661 8.12 Тастыкталды
6 БК 200868806 8.06 Тастыкталды
7 БК 200736790 7.38 Тастыкталды
8 БК 200893123 6.35 Тастыкталды
9 БК 200730456 6.35 Тастыкталды
10 СП 070073071 6.29 Тастыкталды
11 УК 190071615 6.20 Тастыкталды
12 А 454 6.12 Тастыкталды
13 УК 190080297 6.06 Тастыкталды

Артка