Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УС 170019767 10.00 Тастыкталды
2 БА 200313355 9.86 Тастыкталды
3 СА 100063008 9.71 Тастыкталды
4 СА 060068503 9.64 Тастыкталды
5 УС 140053122 9.50 Тастыкталды
6 БА 200340370 9.43 Тастыкталды
7 СС 100109648 8.86 Тастыкталды
8 АП 478886 8.77 Тастыкталды
9 СА 110051847 8.57 Тастыкталды
10 СА 080049922 8.57 Тастыкталды
11 БА 200612846 8.57 Тастыкталды
12 А 013923 8.54 Тастыкталды
13 БА 200614831 8.50 Тастыкталды
14 СА 150028877 8.43 Тастыкталды
15 СА 070056812 8.21 Тастыкталды
16 ТА 170578964 8.14 Тастыкталды
17 БА 200463058 8.14 Тастыкталды
18 СА 120064854 8.08 Тастыкталды
19 БА 200615169 8.07 Тастыкталды
20 СА 060064350 8.00 Тастыкталды
21 СА 090074643 8.00 Тастыкталды
22 БА 200423070 7.93 Тастыкталды
23 АП 471517 7.79 Тастыкталды
24 СА 110052621 7.79 Тастыкталды
25 А 374636 7.77 Тастыкталды
26 СА 120068997 7.69 Тастыкталды
27 БА 200465301 7.42 Тастыкталды
28 СА 070079179 7.14 Тастыкталды
29 АП 836070 6.86 Тастыкталды
30 СА 120071382 6.86 Тастыкталды
31 А 100632 6.71 Тастыкталды
32 СА 140060466 6.64 Тастыкталды
33 СА 150060300 6.58 Тастыкталды
34 АП 469151 6.57 Тастыкталды
35 АП 448024 6.43 Тастыкталды
36 ША 180200572 6.29 Тастыкталды
37 МТ 081063 6.29 Тастыкталды
38 УА 16013036 6.21 Тастыкталды
39 А 138048 6.07 Тастыкталды
40 УБ 170263461 4.40 Тастыкталды

Артка