Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200890576 10.00 Тастыкталды
2 БК 200890511 10.00 Тастыкталды
3 БК 200895910 9.24 Тастыкталды
4 А 066050012 8.57 Тастыкталды
5 ТК 170905034 8.47 Тастыкталды
6 БК 200862491 8.41 Тастыкталды
7 УК 16057441 8.38 Тастыкталды
8 БК 201060531 8.24 Тастыкталды
9 БК 200891505 8.24 Тастыкталды
10 БК 200575690 8.18 Тастыкталды
11 БК 200784214 8.12 Тастыкталды
12 СП 070013041 8.12 Тастыкталды
13 БК 200896130 8.06 Тастыкталды
14 ШК 180838993 7.82 Тастыкталды
15 СП 120040437 7.12 Тастыкталды
16 БК 200860791 6.59 Тастыкталды
17 УК 190068252 6.59 Тастыкталды
18 БК 200859941 6.47 Тастыкталды
19 СП 150088865 6.44 Тастыкталды
20 УК 16051455 6.44 Тастыкталды
21 СП 150081907 6.38 Тастыкталды
22 БК 200661994 6.29 Тастыкталды
23 Бе 5097397 6.29 Тастыкталды
24 СП 100101013 6.19 Тастыкталды
25 БК 200788071 6.18 Тастыкталды
26 БК 200859280 6.12 Тастыкталды

Артка