Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ТК 170824169 10.00 Тастыкталды
2 СА 150056976 10.00 Тастыкталды
3 БА 200422135 8.29 Тастыкталды
4 БА 200424138 8.14 Тастыкталды
5 БА 200465123 8.00 Тастыкталды
6 БА 200467057 7.00 Тастыкталды
7 БА 200475424 6.71 Тастыкталды
8 УА 16033202 6.71 Тастыкталды
9 БА 200468976 6.21 Тастыкталды
10 СА 120068231 6.21 Тастыкталды

Артка