Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СП 150087832 8.47 Тастыкталды
2 БК 200861574 8.24 Тастыкталды
3 БК 200896221 8.12 Тастыкталды
4 БК 200869843 7.88 Тастыкталды
5 БК 200865241 6.76 Тастыкталды
6 БК 200859360 6.59 Тастыкталды
7 БК 200861512 6.25 Тастыкталды

Артка