Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200422814 9.53 Тастыкталды
2 БК 200857132 6.71 Тастыкталды
3 БК 200855156 6.47 Тастыкталды
4 БК 200869797 6.24 Тастыкталды
5 БК 200860693 6.12 Тастыкталды
6 БК 200858855 6.12 Тастыкталды
7 БК 200869527 6.12 Тастыкталды
8 БК 200873154 6.06 Тастыкталды

Артка