Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200206364 10.00 Тастыкталды
2 БА 200526283 9.50 Тастыкталды
3 Ба 200456385 9.29 Тастыкталды
4 БА 200504820 8.86 Тастыкталды
5 БА 200107704 8.50 Тастыкталды
6 БА 200381373 8.14 Тастыкталды
7 УА 190051894 7.93 Тастыкталды
8 БА 200457337 7.79 Тастыкталды
9 БА 200302932 7.57 Тастыкталды
10 БА 200436186 7.50 Тастыкталды
11 СА 120048261 7.43 Тастыкталды
12 БА 200302351 7.43 Тастыкталды
13 БА 200109333 7.43 Тастыкталды
14 БА 200444965 7.07 Тастыкталды
15 УА 190008332 6.79 Тастыкталды
16 БА 200352148 6.71 Тастыкталды
17 СА 150028741 6.57 Тастыкталды
18 БА 200339511 6.57 Тастыкталды
19 БА 200275657 6.36 Тастыкталды
20 БА 200447798 6.14 Тастыкталды
21 БА 200439348 6.14 Тастыкталды

Артка