Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200574727 9.65 Тастыкталды
2 БК 200599584 9.06 Тастыкталды
3 БК 200959615 9.00 Тастыкталды
4 БК 200705471 8.12 Тастыкталды
5 БК 200570610 7.94 Тастыкталды
6 БК 200961023 7.88 Тастыкталды
7 ШК 180208543 7.76 Тастыкталды
8 БК 200451306 7.65 Тастыкталды
9 БК 200565011 7.65 Тастыкталды
10 БК 200842710 7.59 Тастыкталды
11 БК 200712171 6.59 Тастыкталды

Артка