Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200829746 8.65 Тастыкталды
2 БК 200689930 8.24 Тастыкталды
3 БК 200595709 7.18 Тастыкталды
4 УК 190030153 7.06 Тастыкталды
5 ББ ШК1800121 6.59 Тастыкталды
6 БК 200834463 6.47 Тастыкталды

Артка