Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200420346 9.24 Тастыкталды
2 БК 200531621 8.00 Тастыкталды
3 БК 200923327 7.88 Тастыкталды
4 БК 200055840 6.88 Тастыкталды
5 БК 200457506 6.59 Тастыкталды
6 БК 200637890 6.53 Тастыкталды
7 БК 200647378 6.53 Тастыкталды
8 БК 200563518 6.41 Тастыкталды
9 УК 190072474 6.41 Тастыкталды
10 БК 200747524 6.35 Тастыкталды
11 СП 100007307 6.29 Тастыкталды
12 БК 150027500 6.29 Тастыкталды
13 БК 200715028 6.29 Тастыкталды
14 БК 200752050 6.24 Тастыкталды
15 А 7029155 6.12 Тастыкталды
16 БК 200821120 6.06 Тастыкталды
17 БК 200643065 6.06 Тастыкталды

Артка