Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 АП 011547 10.00 Тастыкталды
2 СА 110060729 8.50 Тастыкталды
3 СА 150056994 6.57 Тастыкталды
4 А 259281 6.43 Тастыкталды
5 ША 180019401 6.29 Тастыкталды

Артка