Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200743570 9.65 Тастыкталды
2 БК 200123109 8.18 Тастыкталды
3 СП 140042185 8.00 Тастыкталды
4 БК 200577473 6.71 Тастыкталды
5 БК 201037758 6.65 Тастыкталды
6 БК 200640072 6.41 Тастыкталды
7 БК 200591705 6.35 Тастыкталды
8 БК 200810127 6.35 Тастыкталды
9 БК 200621513 6.29 Тастыкталды
10 БК 200615703 6.24 Тастыкталды
11 УК 190084003 6.12 Тастыкталды

Артка