Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200116006 10.00 Тастыкталды
2 БК 200083110 10.00 Тастыкталды
3 БК 200233835 9.82 Тастыкталды
4 СП 090065394 9.76 Тастыкталды
5 СП 070046068 9.59 Тастыкталды
6 БК 200090394 9.59 Тастыкталды
7 БК 200001975 9.47 Тастыкталды
8 БК 200319036 9.18 Тастыкталды
9 А 453946 9.18 Тастыкталды
10 БК 200258629 8.53 Тастыкталды
11 А 6045528 8.41 Тастыкталды
12 СП 110050411 8.41 Тастыкталды
13 БА 335957 8.07 Тастыкталды
14 БК 200267833 8.06 Тастыкталды
15 УК 190043903 8.00 Тастыкталды
16 СП 110057728 8.00 Тастыкталды
17 БК 200323487 8.00 Тастыкталды
18 БК 200121131 7.88 Тастыкталды
19 ШК 180033492 6.71 Тастыкталды
20 БК 200097887 6.47 Тастыкталды
21 БК 200252177 6.47 Тастыкталды
22 УК 190056891 6.41 Тастыкталды
23 БК 200016780 6.41 Тастыкталды
24 БК 200264448 6.35 Тастыкталды
25 УК 190039587 6.24 Тастыкталды
26 БК 200258217 6.06 Тастыкталды
27 В 0691561 6.00 Тастыкталды
28 БК 201001746 6.00 Тастыкталды

Артка