Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200021696 10.00 Тастыкталды
2 БК 200246243 9.94 Тастыкталды
3 БК 200017769 9.88 Тастыкталды
4 БК 200307732 9.24 Тастыкталды
5 СП 080042278 8.59 Тастыкталды
6 БК 200101030 8.59 Тастыкталды
7 БК 200113216 8.41 Тастыкталды
8 БК 200029831 8.41 Тастыкталды
9 БК 200902784 8.33 Тастыкталды
10 БК 200101043 8.29 Тастыкталды
11 А 063579 8.24 Тастыкталды
12 СП 120057316 8.18 Тастыкталды
13 СП 130073666 8.18 Тастыкталды
14 УК 190034671 8.12 Тастыкталды
15 БК 200258520 8.06 Тастыкталды
16 БК 6065789 8.00 Тастыкталды
17 УК 19004263 8.00 Тастыкталды
18 СП 140070707 8.00 Тастыкталды
19 БК 200284727 8.00 Тастыкталды
20 УК 190057964 7.76 Тастыкталды
21 УК 190052937 7.71 Тастыкталды
22 БК 200277849 7.41 Тастыкталды
23 БК 200112802 6.82 Тастыкталды
24 А 6051627 6.47 Тастыкталды
25 БК 200304140 6.47 Тастыкталды
26 СП 120048573 6.24 Тастыкталды

Артка