Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 110013905 10.00 Тастыкталды
2 ША 180453890 10.00 Тастыкталды
3 СП 090068601 10.00 Тастыкталды
4 УА 16046687 9.79 Тастыкталды
5 СА 080030674 9.64 Тастыкталды
6 СА 080012266 9.64 Тастыкталды
7 БА 200016366 9.43 Тастыкталды
8 УС 160057085 8.23 Тастыкталды
9 А 112421 8.14 Тастыкталды
10 БА 200011532 8.14 Тастыкталды
11 СА 150042787 8.14 Тастыкталды
12 СА 070026559 8.00 Тастыкталды
13 БА 200156431 8.00 Тастыкталды
14 СА 120034905 8.00 Тастыкталды
15 СА 130043402 7.93 Тастыкталды
16 БА 200230717 7.93 Тастыкталды
17 БА 200001053 7.93 Тастыкталды
18 ЖТ 172747 7.79 Тастыкталды
19 УА 16043460 7.71 Тастыкталды
20 БА 200138872 7.71 Тастыкталды
21 УС 190189076 7.64 Тастыкталды
22 ША 180517478 6.57 Тастыкталды
23 БА 200135398 6.36 Тастыкталды
24 БА 200122003 6.36 Тастыкталды

Артка