Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200077552 10.00 Тастыкталды
2 УК 190048806 9.88 Тастыкталды
3 БК 200115466 9.76 Тастыкталды
4 БК 200067565 9.76 Тастыкталды
5 БК 200067519 9.76 Тастыкталды
6 СП 120054682 9.71 Тастыкталды
7 Бк 200418660 8.71 Тастыкталды
8 БК 200100122 8.53 Тастыкталды
9 БК 200403588 8.24 Тастыкталды
10 БК 200414017 8.24 Тастыкталды
11 БК 200465606 8.12 Тастыкталды
12 БК 200323155 8.06 Тастыкталды
13 БК 6063335 8.00 Тастыкталды
14 БК 200310476 8.00 Тастыкталды

Артка