Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 070032526 10.00 Тастыкталды
2 БА 200133446 10.00 Тастыкталды
3 А 043988 10.00 Тастыкталды
4 СА 050009191 9.85 Тастыкталды
5 БА 200016029 9.64 Тастыкталды
6 БА 200272682 9.54 Тастыкталды
7 ТА 170333183 9.50 Тастыкталды
8 СА 050008143 9.50 Тастыкталды
9 УБ 170353986 8.92 Тастыкталды
10 УС 140104310 8.29 Тастыкталды
11 УА 190017821 8.00 Тастыкталды
12 УВ 20060422 8.00 Тастыкталды
13 БА 200442610 8.00 Тастыкталды
14 БА 200006588 7.93 Тастыкталды
15 БА 200124053 7.86 Тастыкталды
16 БА 200007790 7.79 Тастыкталды
17 СА 080025716 7.79 Тастыкталды
18 УБ 190138694 7.71 Тастыкталды
19 УА 190033121 6.71 Тастыкталды
20 БА 200050399 6.57 Тастыкталды
21 БА 200128132 6.57 Тастыкталды

Артка