Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 УК 190058609 10.00 Тастыкталды
2 БК 200224907 10.00 Тастыкталды
3 БК 200415248 9.71 Тастыкталды
4 БК 200422574 9.09 Тастыкталды
5 БК 200403407 9.09 Тастыкталды
6 БК 200414788 8.97 Тастыкталды
7 БК 200410920 8.59 Тастыкталды
8 БК 200422510 8.56 Тастыкталды
9 БК 200414438 8.41 Тастыкталды
10 БК 200435095 8.35 Тастыкталды
11 БК 200434083 8.29 Тастыкталды
12 РФ 024060000 8.06 Тастыкталды
13 БК 200420168 7.94 Тастыкталды
14 БК 200403612 7.82 Тастыкталды
15 БК 200418820 7.50 Тастыкталды
16 БК 200417091 7.32 Тастыкталды
17 БК 200414527 7.26 Тастыкталды
18 БК 200403434 6.68 Тастыкталды
19 БК 200230388 6.47 Тастыкталды
20 БК 200229402 6.47 Тастыкталды
21 БК 200420417 6.47 Тастыкталды
22 БК 200422592 6.29 Тастыкталды
23 БК 200417171 6.29 Тастыкталды
24 БК 200226877 6.24 Тастыкталды

Артка