Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200216718 10.00 Тастыкталды
2 СА 120054195 10.00 Тастыкталды
3 БА 200120288 9.14 Тастыкталды
4 БА 200118931 8.93 Тастыкталды
5 БА 200204172 8.57 Тастыкталды
6 БА 200120090 8.50 Тастыкталды
7 БА 200204083 8.14 Тастыкталды
8 УА 190023283 8.07 Тастыкталды
9 СА 130043650 7.79 Тастыкталды
10 БА 200120772 7.29 Тастыкталды

Артка