Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 070084609 10.00 Тастыкталды
2 СА 050017275 9.00 Тастыкталды
3 СА 110032513 9.00 Тастыкталды
4 СА 070039203 8.79 Тастыкталды
5 СА 080013438 8.71 Тастыкталды
6 СА 060039257 8.36 Тастыкталды
7 СА 050019317 8.21 Тастыкталды
8 СА 140035164 8.21 Тастыкталды
9 БА 200214375 8.00 Тастыкталды
10 УА 190049998 7.57 Тастыкталды
11 ША 180443356 6.79 Тастыкталды
12 СА 050015878 6.64 Тастыкталды

Артка