Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200201994 9.71 Тастыкталды
2 УА 190023742 9.43 Тастыкталды
3 БА 200215805 9.36 Тастыкталды
4 БА 200204314 9.07 Тастыкталды
5 УА 190030224 8.93 Тастыкталды
6 БА 200203881 8.21 Тастыкталды
7 ТА 170413373 8.14 Тастыкталды
8 БА 200006247 7.57 Тастыкталды
9 БА 200199591 7.21 Тастыкталды

Артка