Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ША 180452121 8.14 Тастыкталды
2 БА 200198549 7.86 Тастыкталды
3 СА 040694979 7.43 Тастыкталды
4 УА 190027223 7.29 Тастыкталды

Артка