Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200432688 10.00 Тастыкталды
2 БК 200427907 9.59 Тастыкталды
3 БК 200798686 8.85 Тастыкталды
4 БК 200422180 8.41 Тастыкталды
5 БК 200417275 7.88 Тастыкталды
6 БК 200411436 6.71 Тастыкталды
7 БК 200008706 6.59 Тастыкталды
8 УК 190049501 6.41 Тастыкталды
9 БК 200411599 6.24 Тастыкталды
10 ТК 170451559 6.00 Тастыкталды

Артка