Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200437568 9.82 Тастыкталды
2 БК 200420257 9.35 Тастыкталды
3 БК 200227266 8.85 Тастыкталды
4 Бк 200423965 8.24 Тастыкталды
5 БК 200403891 8.18 Тастыкталды
6 БК 200408403 7.94 Тастыкталды
7 БК 200415560 7.65 Тастыкталды
8 СП 140070818 6.53 Тастыкталды
9 УК 190049230 6.47 Тастыкталды
10 СП 120074462 6.41 Тастыкталды
11 НО 0770444 6.00 Тастыкталды
12 БК 200806465 6.00 Тастыкталды

Артка