Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200204379 9.50 Тастыкталды
2 БА 200200834 8.79 Тастыкталды
3 БА 200214624 8.71 Тастыкталды
4 БА 200216262 8.71 Тастыкталды
5 УА 190049999 8.14 Тастыкталды
6 СА 100008948 8.00 Тастыкталды
7 СА 150043147 7.21 Тастыкталды
8 СА 070078910 7.07 Тастыкталды
9 СА 130045195 7.00 Тастыкталды

Артка