Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200408000 10.00 Тастыкталды
2 БК 200014042 10.00 Тастыкталды
3 БК 200016950 10.00 Тастыкталды
4 БК 200013546 9.93 Тастыкталды
5 БК 200297091 8.35 Тастыкталды
6 БК 200435821 8.35 Тастыкталды
7 БК 200304267 8.29 Тастыкталды
8 БК 200297037 8.18 Тастыкталды
9 БК 200008822 8.18 Тастыкталды
10 БК 200128348 6.35 Тастыкталды

Артка