Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200010606 10.00 Тастыкталды
2 БА 200527932 9.50 Тастыкталды
3 УА 190029428 8.86 Тастыкталды
4 БА 200204270 8.21 Тастыкталды
5 БА 200204118 8.07 Тастыкталды
6 БА 200207577 7.93 Тастыкталды
7 БА 200009955 0.00 Тастыкталды

Артка