Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200888774 5.00 Тастыкталды
2 БК 200922295 4.82 Тастыкталды
3 БК Кононенко 4.71 Тастыкталды
4 БК 200753951 4.59 Тастыкталды
5 БК 200875088 4.35 Тастыкталды
6 БК 200829906 4.35 Тастыкталды
7 БК 200877073 4.29 Тастыкталды
8 БК 200751474 4.29 Тастыкталды
9 БК 200566770 4.29 Тастыкталды
10 БК 200771225 4.18 Тастыкталды
11 БК 200993662 4.06 Тастыкталды
12 БК 200972760 4.00 Тастыкталды
13 БК 200948308 3.94 Тастыкталды
14 БК 200936977 3.76 Тастыкталды
15 БК 200822398 3.65 Тастыкталды
16 БК 200917787 3.65 Тастыкталды
17 БК 200825030 3.65 Тастыкталды
18 ШК 180853087 3.59 Тастыкталды
19 БК 201052146 3.53 Тастыкталды
20 БК 200788278 3.50 Тастыкталды
21 БК 200621489 3.47 Тастыкталды
22 БК 200938615 3.47 Тастыкталды
23 БК 200939461 3.47 Тастыкталды
24 БК 200742063 3.29 Тастыкталды
25 Бк 201011457 3.29 Тастыкталды
26 БК 200742081 3.06 Тастыкталды
27 БК 19003433 3.00 Тастыкталды

Артка