Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200746106 5.00 Тастыкталды
2 БК 200702540 5.00 Тастыкталды
3 БК 200839751 5.00 Тастыкталды
4 БК 200737349 5.00 Тастыкталды
5 200626850 200626850 5.00 Тастыкталды
6 БК 200694654 4.94 Тастыкталды
7 БК 200751922 4.94 Тастыкталды
8 БК 201006934 4.29 Тастыкталды
9 БК 200558142 4.24 Тастыкталды
10 Ук 190080293 4.24 Тастыкталды
11 БК 200563877 4.18 Тастыкталды
12 Бк 201021050 4.12 Тастыкталды
13 БК 200978118 3.53 Тастыкталды

Артка