Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 110028713 10.00 Тастыкталды
2 СА 040597527 10.00 Тастыкталды
3 БА 200011701 9.93 Тастыкталды
4 СА 070036491 9.86 Тастыкталды
5 ША 180484312 9.71 Тастыкталды
6 ША 180532993 9.58 Тастыкталды
7 БА 200040919 9.50 Тастыкталды
8 СА 130049428 9.21 Тастыкталды
9 УА 190026994 8.71 Тастыкталды
10 СА 090048095 8.64 Тастыкталды
11 СА 120037957 8.50 Тастыкталды
12 СА 130045443 8.50 Тастыкталды
13 УА 190023044 8.43 Тастыкталды
14 СА 100049268 8.25 Тастыкталды
15 БА 200003497 8.14 Тастыкталды
16 БА 200617644 8.07 Тастыкталды
17 УВ 160229439 8.00 Тастыкталды
18 ТП 190009888 8.00 Тастыкталды
19 БА 200249540 8.00 Тастыкталды
20 ША 180479116 7.71 Тастыкталды
21 УС 160223159 6.79 Тастыкталды
22 СА 080012281 6.64 Тастыкталды
23 СА 070042391 6.50 Тастыкталды
24 БА 200141724 6.43 Тастыкталды
25 БА 200135413 6.14 Тастыкталды
26 07S 9000054079 6.09 Тастыкталды

Артка