Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СП 140072245 10.00 Тастыкталды
2 БК 200001590 10.00 Тастыкталды
3 БК 200006710 10.00 Тастыкталды
4 БК 200231661 10.00 Тастыкталды
5 СП 120074507 10.00 Тастыкталды
6 БК 200231670 10.00 Тастыкталды
7 СП 140073662 9.94 Тастыкталды
8 БК 200423366 9.82 Тастыкталды
9 Бк 200423965 9.81 Тастыкталды
10 БК 200429566 9.71 Тастыкталды
11 УК 190044957 9.32 Тастыкталды
12 БК 200417912 9.21 Тастыкталды
13 СП 080032603 9.21 Тастыкталды
14 СП 100075196 9.21 Тастыкталды
15 БК 200230628 9.15 Тастыкталды
16 БК 200413735 9.09 Тастыкталды
17 ШК 180448728 9.03 Тастыкталды
18 БК 200517678 8.91 Тастыкталды
19 БК 200229814 8.91 Тастыкталды
20 БК БК2004218 8.85 Тастыкталды
21 СП 140071126 8.79 Тастыкталды
22 БК 200006327 8.79 Тастыкталды
23 БК 200421245 8.79 Тастыкталды
24 БК 200001699 8.79 Тастыкталды
25 БК 200406104 8.65 Тастыкталды
26 БК 200421011 8.53 Тастыкталды
27 БК 200411276 8.47 Тастыкталды
28 БК 200432937 8.41 Тастыкталды
29 БК 200005099 8.41 Тастыкталды
30 БК 200418099 8.35 Тастыкталды
31 БК 200403416 8.35 Тастыкталды
32 БК 200425950 8.35 Тастыкталды
33 СП 080039944 8.35 Тастыкталды
34 БК 200418099 8.35 Тастыкталды
35 А 092841 8.31 Тастыкталды
36 БК 200403726 8.24 Тастыкталды
37 БК 200002426 8.18 Тастыкталды
38 БК 200431626 8.12 Тастыкталды
39 БК 200242010 8.12 Тастыкталды
40 СП 130073970 8.00 Тастыкталды
41 БК 200426724 7.88 Тастыкталды
42 УК 190044846 7.76 Тастыкталды
43 СП 100065646 7.74 Тастыкталды
44 БК 200429940 7.56 Тастыкталды
45 БК 200414189 7.56 Тастыкталды
46 БК 200405321 7.44 Тастыкталды
47 БК 200428344 7.44 Тастыкталды
48 БК 200229823 7.38 Тастыкталды
49 БК 200406964 7.26 Тастыкталды
50 БК 200436005 7.21 Тастыкталды
51 ТК 170425058 6.76 Тастыкталды
52 БК 200407513 6.63 Тастыкталды
53 УК 190042993 6.35 Тастыкталды
54 ТК 170429298 6.35 Тастыкталды
55 СП 140072167 6.24 Тастыкталды
56 БК 200423366 0.00 Тастыкталды

Артка