Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 600099 10.00 Тастыкталды
2 СА 050039466 9.93 Тастыкталды
3 СА 080023019 9.35 Тастыкталды
4 ША 060004467 9.21 Тастыкталды
5 БА 200504983 9.07 Тастыкталды
6 БА 200247017 9.00 Тастыкталды
7 ОR 1588294 8.85 Тастыкталды
8 СА 150033160 8.64 Тастыкталды
9 СА 140006703 8.64 Тастыкталды
10 УА 16037372 8.36 Тастыкталды
11 УА 190003132 8.21 Тастыкталды
12 СА 090000895 8.21 Тастыкталды
13 ШП 180014908 8.00 Тастыкталды
14 БА 200244991 8.00 Тастыкталды
15 БА 200236541 8.00 Тастыкталды
16 УА 190047464 8.00 Тастыкталды
17 ТА 170448230 8.00 Тастыкталды
18 СА 090010050 8.00 Тастыкталды
19 СА 090007239 7.21 Тастыкталды
20 УВ 150302123 7.21 Тастыкталды
21 СА 120005628 7.07 Тастыкталды
22 СА 080002643 7.00 Тастыкталды
23 ША 180548394 6.71 Тастыкталды
24 БА 200241055 6.21 Тастыкталды
25 БА 200251833 6.14 Тастыкталды

Артка