Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 060002112 9.64 Тастыкталды
2 БА 200234073 8.86 Тастыкталды
3 СА 120007396 8.57 Тастыкталды
4 СА 140044477 8.50 Тастыкталды
5 БА 200241069 8.50 Тастыкталды
6 СА 130006758 8.29 Тастыкталды
7 БА 200251403 8.21 Тастыкталды
8 ША 180562087 8.21 Тастыкталды
9 СА 070003590 7.00 Тастыкталды
10 СА 150007484 6.79 Тастыкталды
11 БА 200251833 6.14

Артка