Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ША 180461096 9.36 Тастыкталды
2 ТА 170310514 8.57 Тастыкталды
3 БА 200501936 0.00
4 СА 120007312 0.00

Артка