Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БК 200086687 10.00 Тастыкталды
2 БК 200078756 8.35 Тастыкталды
3 БК 200318191 8.24 Тастыкталды
4 БК 200003601 7.82 Тастыкталды
5 БК 200421497 7.71 Тастыкталды
6 БК 200051153 7.60 Тастыкталды
7 БК 200040169 7.59 Тастыкталды
8 БК 200411445 7.00 Тастыкталды
9 БК 200436355 6.88 Тастыкталды
10 БК 200029635 6.67 Тастыкталды
11 БК 200321123 6.41 Тастыкталды
12 БК 200541655 6.41 Тастыкталды
13 УК 190038281 6.35 Тастыкталды
14 УК 190049754 6.24 Тастыкталды
15 БК 200140342 6.18 Тастыкталды
16 Са 7050494 6.00 Тастыкталды

Артка