Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 СА 140042646 10.00 Тастыкталды
2 СА 120044869 10.00 Тастыкталды
3 ША 180422033 10.00 Тастыкталды
4 СА 140042822 10.00 Тастыкталды
5 А 204367 10.00 Тастыкталды
6 БА 200120170 10.00 Тастыкталды
7 БА 200119607 10.00 Тастыкталды
8 БК 090046863 10.00 Тастыкталды
9 А 141689 10.00 Тастыкталды
10 БА 200121152 10.00 Тастыкталды
11 УА 16042742 10.00 Тастыкталды
12 БА 200217789 10.00 Тастыкталды
13 БА 200203157 9.93 Тастыкталды
14 БА 200613558 9.86 Тастыкталды
15 СА 080023558 9.71 Тастыкталды
16 БА 200200253 9.69 Тастыкталды
17 УА 190025586 9.64 Тастыкталды
18 А 022417 9.43 Тастыкталды
19 БА 200215134 9.36 Тастыкталды
20 БА 200215486 9.29 Тастыкталды
21 ША 180448067 9.29 Тастыкталды
22 СА 080022496 9.27 Тастыкталды
23 СА 090050541 9.23 Тастыкталды
24 БА 200119385 9.21 Тастыкталды
25 А 026037 9.14 Тастыкталды
26 СА 120044635 9.14 Тастыкталды
27 СА 060039136 9.07 Тастыкталды
28 БА 200119335 9.07 Тастыкталды
29 СА 040755976 9.00 Тастыкталды
30 СА 080075152 8.93 Тастыкталды
31 БА 200163374 8.93 Тастыкталды
32 А 0027656 8.93 Тастыкталды
33 СА 100047193 8.64 Тастыкталды
34 ТА 170336243 8.64 Тастыкталды
35 СС 110114267 8.57 Тастыкталды
36 СА 110025883 8.54 Тастыкталды
37 БА 200213850 8.43 Тастыкталды
38 АП 860597 8.36 Тастыкталды
39 ША 180449690 8.29 Тастыкталды
40 СС 100103742 8.29 Тастыкталды
41 СА 040224506 8.29 Тастыкталды
42 СА 120046546 8.14 Тастыкталды
43 ША 180441351 8.14 Тастыкталды
44 А 223791 8.14 Тастыкталды
45 БА 200217063 8.14 Тастыкталды
46 СА 060060714 8.07 Тастыкталды
47 СА 140043532 8.07 Тастыкталды
48 БА 200202599 8.00 Тастыкталды
49 УА 16041229 8.00 Тастыкталды
50 БА 200205053 8.00 Тастыкталды
51 УВ 150329584 8.00 Тастыкталды
52 ГП 11294 8.00 Тастыкталды
53 ТА 170323974 7.57 Тастыкталды
54 СА 120046127 7.21 Тастыкталды
55 СА 080024147 7.21 Тастыкталды
56 УА 16040371 7.21 Тастыкталды
57 А 026678 6.86 Тастыкталды
58 БА 200204441 6.14 Тастыкталды
59 СД 90142155 0.00 Тастыкталды

Артка