Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200163294 10.00 Тастыкталды
2 БА 200533751 9.36 Тастыкталды
3 ТА 170397383 8.50 Тастыкталды
4 АБ 200089105 8.38 Тастыкталды
5 БА 200243107 8.21 Тастыкталды
6 БА 200044041 8.14 Тастыкталды
7 БА 200029312 8.14 Тастыкталды
8 БА 200000691 8.14 Тастыкталды
9 БА 200249610 8.00 Тастыкталды
10 БА 200233020 7.86 Тастыкталды
11 БА 200232696 7.79 Тастыкталды
12 БА 200000628 6.93 Тастыкталды
13 БА 20004022 6.93 Тастыкталды
14 БА 200000707 6.79 Тастыкталды
15 БА 200254183 6.71 Тастыкталды
16 БА 200008199 6.57 Тастыкталды
17 БА 200007208 6.54 Тастыкталды
18 БА 200212707 6.43 Тастыкталды
19 БА 200039738 6.43 Тастыкталды
20 БА 200247948 6.36 Тастыкталды
21 БА 200066808 6.29 Тастыкталды
22 УА 190025921 6.29 Тастыкталды
23 УА 190003272 6.14 Тастыкталды
24 БА 200232990 6.14 Тастыкталды
25 БА 200029439 6.14 Тастыкталды
26 БА 200173292 6.14 Тастыкталды
27 БА 200039604 6.07 Тастыкталды
28 БА 200029466 6.07 Тастыкталды
29 БА 200232702 6.07 Тастыкталды
30 БА 200128295 6.07 Тастыкталды
31 БА 200027434 6.07 Тастыкталды
32 БА 200035525 0.00
33 БА 200018829 0.00

Артка