Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200208162 10.00 Тастыкталды
2 БА 200204753 10.00 Тастыкталды
3 БА 200121104 10.00 Тастыкталды
4 БА 200111906 10.00 Тастыкталды
5 БА 200119705 10.00 Тастыкталды
6 БА 200119358 10.00 Тастыкталды
7 УА 190023392 9.79 Тастыкталды
8 БА 200215452 9.71 Тастыкталды
9 БА 200213690 9.71 Тастыкталды
10 БА 200120214 9.57 Тастыкталды
11 БА 200213959 9.36 Тастыкталды
12 БА 200119563 9.21 Тастыкталды
13 БА 200213897 9.14 Тастыкталды
14 БА 200121276 9.07 Тастыкталды
15 БА 200204154 8.93 Тастыкталды
16 АП 412991 8.79 Тастыкталды
17 УА 190059067 8.57 Тастыкталды
18 БА 200203255 8.57 Тастыкталды
19 СА 100042255 8.50 Тастыкталды
20 БА 200207601 8.36 Тастыкталды
21 БА 200118815 8.36 Тастыкталды
22 БА 200215434 8.14 Тастыкталды

Артка