Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200177057 10.00 Тастыкталды
2 БА 200195340 10.00 Тастыкталды
3 БА 200174135 10.00 Тастыкталды
4 БА 200118074 9.86
5 БА 200177010 9.79 Тастыкталды
6 УС 200045316 9.75
7 БА 200189737 9.57 Тастыкталды
8 БА 200177235 8.62 Тастыкталды
9 БА 200610518 8.43 Тастыкталды
10 БА 200177109 8.36 Тастыкталды
11 БА 200173835 8.29 Тастыкталды
12 БА 200176158 8.21 Тастыкталды
13 БА 200174476 8.07 Тастыкталды
14 УА 16053785 8.00 Тастыкталды
15 БА 200272092 7.64 Тастыкталды
16 А А 345892 7.64 Тастыкталды
17 БА 200168844 7.36 Тастыкталды
18 БА 200304220 6.50 Тастыкталды
19 БА 200069855 6.21 Тастыкталды
20 СА 050016181 0.00

Артка