Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 БА 200105263 10.00 Тастыкталды
2 БА 200086515 10.00 Тастыкталды
3 ША 180411989 10.00 Тастыкталды
4 БА200101952 200101952 10.00
5 ДП 133 10.00 Тастыкталды
6 yz 027441 10.00 Тастыкталды Льготник
7 БА 200172560 10.00 Тастыкталды
8 ТА 170420688 10.00 Тастыкталды
9 БА 200179777 10.00 Тастыкталды
10 UM 0036528 10.00 Тастыкталды
11 ПБ 180335822 9.93 Тастыкталды
12 А 001428 9.93 Тастыкталды
13 БА 200116374 9.93 Тастыкталды
14 УС 190052811 9.90 Тастыкталды
15 БА 200185059 9.86 Тастыкталды
16 СА 080032346 9.86 Тастыкталды
17 БА 200184113 9.79 Тастыкталды
18 СА 090021324 9.79 Тастыкталды
19 БА 200185639 9.79 Тастыкталды
20 БА 200113087 9.71 Тастыкталды
21 ША 180422746 9.71 Тастыкталды
22 БА 200193575 9.57
23 БА 200110951 9.43 Тастыкталды
24 БА 200173343 9.29 Тастыкталды
25 УА 190015327 9.14 Тастыкталды
26 БА 200182217 9.14 Тастыкталды
27 БА 200184113 9.07 Тастыкталды
28 БА 200172720 8.86 Тастыкталды
29 СА 040065769 8.71 Тастыкталды
30 БА 200114600 8.71 Тастыкталды
31 УА 190038583 8.71 Тастыкталды
32 БА 200076187 8.64 Тастыкталды
33 БА 200196740 8.64 Тастыкталды
34 БА 200182146 8.57 Тастыкталды
35 СА 050012258 8.57 Тастыкталды
36 А 040781 8.50 Тастыкталды
37 СА 150014766 8.50 Тастыкталды
38 БА 200277633 8.50 Тастыкталды
39 БА 200169485 8.43 Тастыкталды
40 БА 200188112 8.43 Тастыкталды
41 БА 200286033 8.43 Тастыкталды
42 CA 080064545 8.36 Тастыкталды
43 УС 190018248 8.36 Тастыкталды
44 БА 200284899 8.36 Тастыкталды
45 БА 200273948 8.30
46 11 200283908 8.29
47 БА 200184409 8.29 Тастыкталды
48 БА 200169073 8.29 Тастыкталды
49 БА 200283579 8.21 Тастыкталды
50 СD 110009975 8.21 Тастыкталды
51 БА 200176158 8.21
52 СС 090736564 8.20 Тастыкталды
53 БА 200167041 8.14 Тастыкталды
54 БА 200079510 8.14 Тастыкталды
55 БА 200184383 8.14 Тастыкталды
56 А 909546 8.14 Тастыкталды
57 БА 200192250 8.07 Тастыкталды
58 СА 090022305 8.07 Тастыкталды
59 БА 200084673 8.07 Тастыкталды
60 ТА 0760294 8.00 Тастыкталды
61 ТА 0760614 8.00
62 БА 200101451 7.93 Тастыкталды
63 СА 150017493 7.93 Тастыкталды
64 СА 110009975 7.86 Тастыкталды
65 СС 120107933 7.86 Тастыкталды Льготник
66 БА 200185442 7.79 Тастыкталды
67 БА 200274355 7.71 Тастыкталды
68 БА 200185406 7.43
69 СА 070021137 7.00
70 УА 16053785 6.93 Тастыкталды Льготник
71 ША 180309976 6.86 Тастыкталды
72 УА 190019967 6.79 Тастыкталды
73 УА 16019597 6.71 Тастыкталды
74 БА 200114736 6.71 Тастыкталды
75 БА 200183840 6.62 Тастыкталды
76 БА 200084691 6.57 Тастыкталды Льготник
77 БА 200182271 6.50 Тастыкталды Льготник
78 БА 200106304 6.50 Тастыкталды
79 УС 70240799 4.00
80 БА 200614804 0.00
81 УА 190039255 0.00

Артка