Берилген арыздардын тизмеси

Аттестат Орто бал
1 ША 180371945 10.00 Тастыкталды
2 БА 200178869 10.00 Тастыкталды
3 АП 404871 10.00 Тастыкталды
4 БА 200074766 10.00 Тастыкталды
5 БА 200183427 9.79 Тастыкталды
6 БА 200113523 9.71 Тастыкталды
7 БА 200191172 9.57 Тастыкталды
8 БА 200184490 9.57 Тастыкталды
9 СА 120015360 9.42 Тастыкталды
10 БА 200076187 8.64
11 БА 200166886 8.14 Тастыкталды
12 СА 120015862 8.14 Тастыкталды
13 БА 200087862 8.07 Тастыкталды
14 ДТ 056044107 4.00 Тастыкталды

Артка